سایبان برقی

سایبان برقی، همان طور که مستحضر هستید از در گذشته از سایبان هایی استفاده می شد که از پارچه و الوار در تهیه آن ها استفاده شده بود اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی سایبان های قدیمی جای خود را به سایبان های برقی داده است