بازسازی ساختمان ، مجموعه ای از کارهای ساختمانی مانند: نوسازی، تخریب، اضافه کردن طبقه و ... می باشد. هدف از بازسازی ساختمان، مراقبت از سازه و اسکلت یک ساختمان و جلوگیری از پوسیدگی بیشتر است. درواقع بازسازی جهت تعمیر قسمت های قابل بازسازی یک ساختمان مانند عمل مرمت کاری انجام می شود.

در ادامه می خوانید بازسازی ساختمان

سایبان برقی

سایبان برقی، همان طور که مستحضر هستید از در گذشته از سایبان هایی استفاده می شد که از پارچه و الوار در تهیه آن ها استفاده شده بود اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی سایبان های قدیمی جای خود را به سایبان های برقی داده است

در ادامه خواهید خواند سایبان برقی