بازسازی ساختمان ، مجموعه ای از کارهای ساختمانی مانند: نوسازی، تخریب، اضافه کردن طبقه و ... می باشد. هدف از بازسازی ساختمان، مراقبت از سازه و اسکلت یک ساختمان و جلوگیری از پوسیدگی بیشتر است. درواقع بازسازی جهت تعمیر قسمت های قابل بازسازی یک ساختمان مانند عمل مرمت کاری انجام می شود.

در حین بازسازی می توان تغییراتی را در عملکرد ساختمان، از نظر کمیت و کیفیت فضای داخلی، افزایش مساحت کل ساختمان و توسعه فضای زیرزمینی ایجاد کرد. برای بازسازی ساختمان عواملی مانند: خراب شدن ساختمان، وضعیت فنی- مهندسی اجزای سازه، میزان سرمایه گذاری و زمان بازسازی اهمیت دارد. به عبارت دیگر بازسازی ساختمان بازگرداندن یک ساختمان آسیب دیده و فرسوده با مواد جدید به شکل امروزی است.


مراحل بازسازی ساختمان


مراحل بازسازی ساختمان ، زمانی هزینه های انجام این کار مثمرثمر خواهد بود که به چشم بیاید. به این منظور در بازسازی منزل باید چیدمان و دکوراسیون فوق العاده ای در نظر گرفت. به این ترتیب جهت طراحی داخلی باید کوشید و مدل های زیادی در اینترنت یا نزد طراحان داخلی دید. به همین دلیل وجود یک طراح دکوراسیون داخلی در بازسازی ساختمان، مسائل اجرایی و بازسازی را سرعت می بخشد. از جمله مراحل بازسازی می توان به مواردی مانند: تخریب توسط تیم بازسازی، ساخت با توجه به نیاز ساختمان، گچ کاری و سقف کاذب، نورپردازی، کف سازی، رنگ و پوشش دیوارها و سقف، دکوراسیون داخلی و .. اشاره داشت. در بحث دیگر دلایل بازسازی ساختمان میتواند مواردی از قبیل: فرسوده شدن بافت ساختمان، تکراری شدن فرم ساختمان و تمایل افراد جهت به روز بودن، مقاوم سازی در برابر عوامل غیرطبیعی، تغییر دکور و ... باشد.


گودال نشیمن در بازسازی ساختمان


گودال نشیمن در بازسازی ساختمان ، یک ایده جدید معماری در بازسازی جهت ایجاد فضایی دنج و صمیمی می باشد. این سبک از معماری معمولا در قسمت نشیمن منزل انجام می شود. گودال نشیمن در بازسازی در سطحی پایین تر از کف اصلی قرار می گیرد و فضای منزل را دل بازتر نشان می دهد. البته در ساخت گودال نشیمن توجه به ابعاد، عمق و محل قرارگیری بسیار اهمیت دارد.


اصول بازسازی ساختمان


اصول بازسازی ساختمان ، بازسازی ساختمان به دو روش انجام می شود: بازسازی قسمت های اصلی و اسکلت ساختمان، بازسازی قسمت های داخلی. در مرحله اول جهت بازسازی باید پلن یا نقشه دقیقی از ساختار کلی ساختمان تهیه کرد. در این نقشه همه عوامل مانند: مشخصات فنی، مصالح مورد استفاده، جزئیاتی از قبیل نمای ساختمان، اتاق ها، پذیرایی و ... مشخص شود. مواردی از قبیل تغییر و طراحی نقشه، بازسازی تجهیزات و .. از جمله اصول بازسازی ساختمان می باشد، که بسیار حائز اهمیت است. توجه داشته باشید به منظور تهیه و طراحی پلن جدید، از معماران و متخصصان در این زمینه کمک بگیرید. زیرا در طراحی نقشه جهت بازسازی باید مواردی مانند: نوع سازه، اسکلت ساختمان، مشخصات خاک و تجهیزات در نظر گرفته شود.